Ako dôležitú úlohu hrajú materiály a nastavenie tlače?

Dnes na trhu nájdete nepreberné množstvo materiálov rôznych mechanických vlastností a množstvo farebných odtieňov. Ak stavíte na osvedčených výrobcov, nemusíte sa báť ani o kvalitu či rovnorodosť (materiál zakúpený napríklad po roku bude mať zhodné vlastnosti). Najväčší výber je strún z termoplastov a kompozitov, čomu nahrávajú aj materiálovo otvorené tlačiarne termoplastov (FFF/FDM), u ktorých nestratíte záruku pri použití neoriginálneho materiálu iného výrobcu. Naopak u živíc a práškov je väčšinou vhodné staviť na originálne materiály, pretože ladenie materiálových vlastností už vyžaduje profesionála (a prípadné omyly sú veľmi drahé).

Kľúčové je vzájomné zladenie hardvéru (tlačiareň), softvéru (aplikácia pre prípravu tlače) a materiálového profilu (teplota a ďalšie premenné pri tlači). Zatiaľ čo hobby užívateľ si vystačí s niekoľkými najobľúbenejšími materiálmi a ten pokročilejší je ochotný ladiť si tlačové profily na mieru, v produkčnom prostredí potrebujete mať po ruke maximálne odladené materiálové profily – pre čo najväčšiu presnosť, spoľahlivosť, opakovateľnosť, predvídateľné vlastnosti výtlačku a minimálne nároky na dodatočné opracovanie.

Naše tipy:

Vyskúšajte viac materiálov a naučte sa využívať ich prednosti. Aj keď si nájdete niekoľko najobľúbenejších materiálov, nezabúdajte na rôznorodé vlastnosti noviniek na trhu. Mnohé prinášajú unikátne vlastnosti a môžu posunúť možnosti využitia vašich výtlačkov.

Začnete s originálnymi materiálmi, u ktorých budete mať materiálový profil priamo od výrobcu 3D tlačiarne, či od výrobcu materiálu pre danú tlačiareň. V začiatkoch si tak rýchlejšie osvojíte rôzne vlastnosti a prípravu na tlač s vedomím, že ste neurobili chybu už vo vlastnom tlačovom profile. Postupne môžete svoj záber rozširovať. Vyhýbajte sa podozrivým materiálom, u ktorých nepoznáte vlastnosti a zloženie (chýbajú technické a bezpečnostné listy).

Nezabúdajte na špeciálne materiály, ktorých tlačiteľnosť je stále dostupnejšia aj na kvalitných stolových 3D tlačiarňach. Od pružných materiálov cez odolné kompozity až po materiály samohasivé či neprenášajúce el. náboj.

Dodržujte odporúčania výrobcu materiálu. Niektoré materiály vyžadujú napríklad uzatvorenú tlačovú komoru so stabilnou teplotou (kvôli vyššiemu zmršťovaniu), iné sú abrazívne (potrebujete odolnejší extrudér) alebo vyžadujú špecifickú úpravu tlačovej podložky (adhezívna/separačná vrstva). Hlavne náročné priemyslové materiály môžu pri tlači produkovať zvýšené emisie prchavých organických látok či mikročastíc a je nutné pamätať na účinnú filtráciu/odvetranie pracoviska.