Pokladanie roztavených termoplastov (FFF/FDM)

Najrozšírenejšia a dnes suverénne najdostupnejšia metóda 3D tlače je pokladanie roztaveného termoplastu tryskou (FFF/FDM) postupne po vrstvách, až kým je vytvorený dopredu zamýšľaný trojrozmerný tvar výtlačku. Táto technológia je veľmi využívaná ako u stolných, tak aj u produkčných a priemyselných strojov. Obľúbená je naprieč priemyslom a výrobou – od vývoja výrobkov, nástrojov a prípravkov až po funkčné diely. Rastie o ňu záujem aj v architektúre, vede a výskume, školstve, lekárstve a v mnohých ďalších odboroch. Pre svoju nenáročnosť a širokú dostupnosť má 3D tlač z termoplastov silné zastúpenie tiež medzi domácimi hobby užívateľmi.

Jednomateriálová FFF tlač

Z výhod technológie FFF/FDM:

  • najväčšia ponuka materiálov s rôznymi mechanickými vlastnosťami, vrátane flexibilných, chemicky odolných, vysokoteplotných a kompozitných,
  • nízka investícia do 3D tlačiarní aj materiálov a obrovská všestrannosť použitia prináša okrem iného aj rýchlu návratnosť investície,
  • ľahká obsluha (kvalitná) 3D tlačiarne a vysoká miera predvídateľnosti výsledku,
  • stolné aj produkčné vyhotovenie tlačiarní – voľba podľa náročnosti materiálov a požiadaviek na veľkosť výtlačkov,
  • viacmateriálové 3D tlačiarne umožňujú okrem iného použitie rozpustných podpor, znižujú tak nutnosť dodatočných úprav na minimum.

Z obmedzení technológie FFF/FDM:

  • rôzne (anizotropné) mechanické vlastnosti v rovine tlače a naprieč vrstvami,
  • viditeľné vrstvy (vrúbkovanie) na povrchu modelu, mikropórovitosť medzi vrstvami,
  • dlhý čas tlače u veľkých a tvarovo zložitých modelov,
  • náročnejšie/sťažiteľnejšie materiály vyžadujú produkčnú či priemyselnú tlačiareň s uzatvorenou tlačovou komorou.

Najobľúbenejšie materiály: PLA, ABS, ASA, PET(G), CPE, Nylon, PC, PP, PA, TPU, TPE, PVA a BVOH, HIPS, PEEK/PEKK, kompozity atď.

Ukážka dvojmateriálovej (dvojfarebnej) 3D tlače