Tvrdenie tekutých živíc svetlom (SLA/LFS/DLP)

Stereolitografia, tvrdenie živíc svetlom – najčastejšie laserom (SLA/LSF), či digitálnym projektorom (DLP) – patrí medzi stále obľúbenejšie metódy 3D­ tlače, a to hlavne pre precízne výtlačky s ostrými detailmi a hladkými povrchmi. Aj tu je model pripravovaný po vrstvách, oproti pokladaniu termoplastov však bývajú tenšie a menej znateľné na povrchoch – bez vrúbkovania typického pre termoplasty. Univerzálne, stolné tlačiarne zo živíc sa pritom dostupnosťou už postupne vyrovnávajú tým na termoplasty. Výtlačky pomáhajú s produktovým dizajnom, v priemysle, zubnom lekárstve, v šperkárstve, v architektúre, vede a výskume, modelárstve a často aj inde. Biokompatibilné živice sú dnes okrem iného žiadaným materiálom pre výrobu lekárskych pomôcok.

Technológia SLA/DLP sa začína presadzovať tiež u náročnejších hobby užívateľov, avšak práca s tekutými materiálmi (živice aj čističe s vysokou koncentráciou) vyžaduje ochranné pomôcky a zvláštnu pozornosť, nehodia sa pre začiatočníkov ani deti.

SLA (stereolitografie)

Z výhod technológie SLA/DLP:

  • atraktívne výtlačky s hladkými povrchmi, ostrými detailmi, ľahkým opracovaním aj farbením,
  • rozširujúca sa ponuka svetlocitlivých termosetov – od modelárskych živíc s voliteľným odtieňom či priehľadnosťou cez konštrukčné s posilnenými mechanickými vlastnosťami až po lekárske materiály so zaručenou biokompatibilitou,
  • stále dostupnejšie technológie, stolné aj produkčné vyhotovenie tlačiarní – podľa náročnosti prevádzky a požiadaviek na veľkosť výtlačkov,
  • univerzálnosť stolných riešení vs. maximálna špecializácia produkčných zariadení.

Z obmedzení technológie SLA/DLP:

  • dodatočné odstraňovanie dočasných podpôr,
  • len jednomateriálová 3D tlač v relatívne menšom tlačovom objeme,
  • mechanické vlastnosti spravidla krehkejších živíc,
  • nutnosť opatrného zaobchádzania s materiálmi (tekuté živice) aj čistidlami (isopropylalkohol apod.).

Najobľúbenejšie materiály: Prototypovacie, modelárske, konštrukčné a lekárske (vr. biokompatibilných).