S ktorou technológiou 3D tlače a materiálom začať?

Veľmi závisí na vašej predstave o výtlačku – v ako náročnom prostredí a na aký účel má slúžiť. Už samotný materiál, z ktorého sa tlačí, výrazne ovplyvňuje odolnosť, pevnosť a ďalšie mechanické vlastnosti. Výtlačky môžu byť veľmi krehké aj tvrdé, húževnaté aj pružné, izolujúce, vodivé, vystužené, samohasivé, brániace prenosu elektrického náboja, odolávajúce vplyvu poveternostných podmienok aj chemikáliám a podobne.

Pretože neexistuje jediná metóda 3D tlače, ktorá dokáže všetko – je praktické začať s univerzálnymi, prístupnejšími metódami 3D tlače (z pohľadu investície aj komfortu užívateľa) a pre špecifické potreby potom voliť špecializované tlačiarne a materiály. Veľmi výhodné, obzvlášť vo výrobnom prostredí, je kombinovať rôzne prístupy a využiť z každého materiálu tie vlastnosti, v ktorých vyniká.

Tlač z roztavených termoplastov, známa pod skratkami FFF/FDM a charakteristická strunami materiálu namotanými na cievkach, je dnes najrozšírenejšou a najdostupnejšou metódou. Materiál je po zahriatí pokladaný tryskou na podložku, postupne vrstva po vrstve. Uplatňuje sa ako u hobby užívateľov, tak aj v priemysle a výrobe, vo vede aj výskume. Ide o vôbec najvšestrannejšiu metódu tlače s najširšou ponukou jedno- aj viacmateriálových 3D tlačiarní aj materiálov. Rozhodne neurobíte chybu, ak začnete (doma aj v podniku) práve s touto technológiou.

Tlač zo živice (SLA/LFS/DLP) je najstaršou metódou 3D tlače vôbec. Až v posledných rokoch si okrem priemyslu, dizajnu výrobkov či lekárstva nachádza širšie uplatnenie tiež u menších tímov a pokročilých hobby užívateľov. Na svetlo citlivé živice vytvrdzuje laser či displej, výtlačky sú veľmi detailné, s hladkými povrchmi. Aj tu dnes nájdete dostupné aj univerzálne 3D tlačiarne, avšak práca s tekutými živicami a chemickými čističmi už vyžaduje viac pozornosti.

Tlač z kompozitov so spojitou výstužou (FFF + CFF) je výbornou správou pre všetkých užívateľov tlačiarní na termoplasty, ktorí už nevystačia s pevnosťou výtlačkov, rovnako tak aj pre obrábačov kovov, ktorí potrebujú ľahké, pritom stále ešte odolné diely. Spojitá výstuž z karbónu (a ďalších materiálov), ktorú špecializované 3D tlačiarne vkladajú po vrstvách počas tlače do základného materiálu (nylónu), dokáže zásadným spôsobom posilniť mechanické vlastnosti dielu – v ťahu napríklad až na 23násobok známeho termoplastu ABS.

Tlač kovov zo strún na cievkach (ADAM) je dostupnejšou alternatívou pre tlač bežne veľkých dielov z kovových práškov. Využíva osvedčené pokladanie roztaveného materiálu tryskou po vrstvách (ako u termoplastov), avšak k vzniku celokovového dielu dochádza až v poslednom kroku – spojením materiálu v peci.

Tlač z práškových materiálov pomocou laseru (SLS/SLM/DSLM) patrí medzi najvýkonnejšie a tiež najdrahšie technológie vôbec. Takto vyrobené kovové diely sa využívajú okrem iného v automobilovom či leteckom priemysle ako finálne. Spekanie práškových materiálov výkonnými lasermi sa líši okrem iného použitým materiálom – od polyamidov až po kovy a ich špeciálne zliatiny.